Uchwała Nr ZO 71/08 w sprawie reklamy firmy Matcom