Uchwała Nr ZO 71/12 w sprawie reklamy firmy Kino Polska TV S.A.