Uchwała Nr ZO 71/14 w sprawie reklamy firmy SiroScan Sp. z o.o.