Uchwała Nr ZO 71/15 w sprawie reklamy firmy Monster Polska Sp. z o.o.