Uchwała Nr ZO 71/18/27u w sprawie reklamy internetowej produktu K2 Roton z udziałem Krzysztofa Hołowczyca