Uchwała Nr ZO/71 /19/42u w sprawie reklamy zewnętrznej IT Fashion Group&Partners