Uchwała Nr ZO 72/10 w sprawie reklamy firmy OSHEE Polska Sp. z o.o.