Uchwała Nr ZO 73/10 w sprawie reklamy firmy Aflofarm Fabryka Leków Sp. z o.o.