Uchwała Nr ZO 73/15 w sprawie reklamy Banku Zachodniego WBK SA