Uchwała Nr ZO 73/17 w sprawie reklamy telewizyjnej “Fox Comedy wymiata”