Uchwała Nr ZO 73/17 w sprawie reklamy telewizyjnej „Fox Comedy wymiata”