Uchwała Nr ZO 74/11 w sprawie reklamy firmy Polska Telefonia Cyfrowa S.A.