Uchwała Nr ZO 74/12 w sprawie reklamy firmy Aflofarm Fabryka Leków Sp. z o.o.