Uchwała Nr ZO 74/13 w sprawie reklamy firmy Novartis Poland Sp. z o.o.