Uchwała Nr ZO 74/16 w sprawie reklamy firmy Tomasz Saweczko