Uchwała Nr ZO 74/16 w sprawie reklamy firmy Tomasz Saweczko


Uchwała Nr ZO 74/16
z dnia 4 października 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/56/16

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Rafał Karski – przewodniczący,
2) Teresa Wierzbowska – członek,
3) Marcin Kozłowski – członek,

na posiedzeniu w dniu 4 października 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/56/16 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Tomasz Saweczko z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normy art. 2 ust. 1, art. 23, art. 25 w zw. z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/56/16.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa wódki OSTOYA umieszczona na blogu www.facetemjestem.pl prowadzonym przez Tomasza Saweczko.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„miejsce emisji: www.facetemjestem.pl
produkt: Konkurs reklama wódki
opis reklamy: Organizacja konkurs w którym nagrodą są wódka i reklamowanie alkoholu mocnego mimo wyraźnej ustawie która takie działania zakazuje.
Treść skargi: Witam na blogu jest prowadzony konkurs który jednocześnie reklamuje alkohol wysoko procentowy. Mimo skargi do producenta nic się nie zmieniło na stronie. Blog reklamuje i organizuje konkurs wódki wspólnie z agencja która działa w imieniu producenta alkoholu i świadomie reklamuje go na blogu do którego ma dostęp każdy.
Mówiąc każdy strona jest dostępna dla każdego jak i osoby poniżej 18 jak powyżej 18 lat. Więc niema kontroli kto wchodzi na bloga i potencjalnie widzi reklamy. Sam konkurs ma wiele haseł które wprost zachęcają do zakupu i spróbowania wódki więc mocno jest kierowany przekaz do konsumenta.”- pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Arbiter-referent wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 23 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklama skierowana do dzieci lub młodzieży nie może zawierać treści stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa”.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy, według którego „reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi”.

Ponadto, arbiter-referent poinformował, że zgodnie z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy „przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę.

„Szanowni Państwo, w odpowiedzi na otrzymane 27 lipca br. pismo informujące mnie, że do Biura Rady Reklamy wpłynęła skarga konsumencka na reklamę spółki Wyborowa S.A. (Wyborowa Pernod Ricard) dotyczącą zamieszczonego na prowadzonym przeze mnie blogu facetemjestem.pl. pragnę się poniżej ustosunkować do postawionych zarzutów i w miarę możliwości wyjaśnić sytuację.

Słowem wprowadzenia. Blog facetemjestem.pl prowadzę do sierpnia 2013 roku (chociaż fanpage na Facebooku powstał we wrześniu 2012 roku). Koncepcja bloga narodziła się z zapełnienia luki w polskim internecie, jak również jako przeciwwaga dla klasycznych męskich serwisów, na których publikowane są, moim zdaniem, treści o niskiej jakości. Jednym z moich podstawowych celów w trakcie prowadzenia bloga, było przedstawianie „męskiego świata” w sposób kompleksowy, z uwzględnieniem aspektów życia psychicznego oraz odpowiedzialnego i przemyślanego podejścia do życia. Świadczą o tym różne teksty, z których część linkuję poniżej.

1) http://www.facetemjestem.pl/jak-przezyc-rozstanie/
2) http://www.facetemjestem.pl/co-to-znaczy-byc-odpowiedzialnym-mezczyzna/
3) http://www.facetemjestem.pl/jak-sie-rozstac-po-mesku-i-z-klasa/
4) http://www.facetemjestem.pl/toksyczna-milosc/
5) http://www.facetemjestem.pl/gdzie-sie-podzialy-tamte-wartosci/
6) http://www.facetemjestem.pl/idz-na-studia-i-zmarnuj-sobie-zycie/
Takie podejście zaowocowało specyficznym profilem czytelnika na blogu. Są to głównie mężczyźni w wieku 18-24. Poniżej screen z Google Analytics.

Na blogu (jak już wspomniałem) poruszam szerokie spektrum tematów. Jako autor bloga i jednocześnie wydawca gromadzę, zbieram, poszukuję i otrzymuję różnego rodzaju materiały i informacje o markach i wydarzeniach od firm, i współpracujących z nimi agencji reklamowych, interaktywnych i public relations. Jeżeli uznam, że pasują do profilu facetemjestem.pl to zamieszczam je stosując najlepszą, atrakcyjną dla czytelnika formę. Jedną z nich jest konkurs, który jest lubianą przez moich odbiorców formą interakcji. Staram się być konsekwentny, więc niemal zawsze rozpoczynam konkurs w ten sam sposób – prezentując daną markę, wykorzystując materiały wizualne, które jej dotyczą. Przykłady konkursów na blogu w linkach poniżej.
1. http://www.facetemjestem.pl/wyzwol-dobre-emocje-konkurs/
2. http://www.facetemjestem.pl/vichy-dercos-neogenic-kuracja-stymulujaca-wzrost-nowych-wlosow/
3. http://www.facetemjestem.pl/pokaz-bonda-ukrytego-w-tobie-konkurs/
Tak też było z konkursem marki Ostoya Vodka, znajdującej się rzeczywiście w portfolio firmy Wyborowa Pernod Ricard, który został rozegrany lipcu zeszłego roku. Konkurs nie cieszył się dużym zainteresowaniem (wpis konkursowy stanowił mniej niż 1% odsłon całego bloga w miesiącu jego publikacji). Poniżej stosowne screeny z Google Analytics.
Odpowiadając zatem na sformułowane w Skardze K/56/16 zarzuty pragnę wyjaśnić, że:
• Konkurs marki Ostoya nie był działaniem o charakterze reklamowym, ani promocyjnym. Prowadzony był redakcyjnie z zachowaniem formy konkursu, takiej samej, którą przyjąłem dla wszystkich konkursów na facetemjestem.pl. Nie zawierał on również bezpośrednich sformułowań namawiających do spożywania alkoholu (załącznik nr 1).
• Z uwagi na markę alkoholową umieściłem przy konkursie zastrzeżenie wskazujące, że jest on skierowany wyłącznie do dorosłych. Taka informacja znalazła się w dwóch miejscach we wpisie oraz oczywiście w regulaminie (stosowny screen z zaznaczeniem tych miejsc we wpisie w załączniku nr 1). Nie był to pierwszy wpis o marce alkoholowej na facetemjestem.pl. Wcześniej pisałem o piwach. Zawsze takie wpisy opatrywane były informacją, że skierowane są do osób dorosłych.
• Konkurs odnotował wyjątkowo mało wyświetleń (dokładnie 0,86% wszystkich wyświetleń bloga w miesiącu publikacji).
• Osobiście angażuję się w promowanie rozważnego podejścia do spożywania alkoholu, czego przykładem jest udział w kampanii społecznej „Bądź mądry”.
Podsumowując moje powyższe wyjaśnienia, które mam nadzieję weźmiecie Państwo pod uwagę podczas rozpatrywania Skargi K/56/16, chciałbym zapewnić, że celem konkursu nie było w żadnym razie świadome promowanie alkoholu, a jedynie kolejną odsłoną i pomysłem na ciekawą interakcję z czytelnikami bloga. Z chwilą pojawienia się zastrzeżeń dotyczących konkursu, wskazujących, iż może on być odebrany przez skarżącego konsumenta jako promocja alkoholu wszelkie związane z konkursem treści zostały natychmiast trwale usunięte z dostępnej przestrzeni.
Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienie będzie stanowiło dla Państwa dowód, że zaistniałą sytuację traktuję z należytą powagą. Mogę zapewnić, że w przyszłości będę bardziej uważny i świadomy w prezentowaniu wrażliwych treści na blogu facetemjestem.pl i poza nim.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Biorąc pod uwagę, treść reklamy oraz miejsce i sposób jej prezentowania, Zespół Orzekający uznał, iż przedmiotowa reklama narusza zarzucane przez Skarżącego normy Kodeksu Etyki Reklamy.

W opinii Zespołu Orzekającego reklama narusza dobre obyczaje i nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Zdaniem Zespołu Orzekającego, reklama zawiera treści, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi.

Zespół Orzekający podkreślił, że użycie w reklamie butelki wódki opatrzonej etykietą OSTOYA oraz haseł „Sięgnij po wódkę Ostoya”, „Posmakuj esencji polskiej natury” było działaniem zachęcającym do spożycia alkoholu.

Jednocześnie, Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zabrania się reklamy, promocji produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.