Uchwała Nr ZO 74/18/30u w sprawie reklamy internetowej produktu Junior Box Play