Uchwała Nr ZO/74/19/45u w sprawie reklamy internetowej Mondelez Europe Services GmbH