Uchwała Nr ZO 75/10 w sprawie reklamy firmy Bank Pocztowy S.A.