Uchwała Nr ZO 75/17 w sprawie reklamy kinowej Panorama Firm