Uchwała Nr ZO/75/19/47u w sprawie reklamy internetowej Kompanii Piwowarskiej S.A.