Uchwała Nr ZO 76/12 w sprawie reklamy firmy Aflofarm Fabryka Leków Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 76/12 z dnia 13 czerwca 2012 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/15/12/01-03

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń
Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Piwocki — przewodniczący;
2) Marek Janicki – członek
3) Wojciech Tomczak — członek,

na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2012 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt K/15/12/01-03, złożonych na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko AFLOFARM FABRYKA LEKóW SP.Z O.O. z siedzibą w Ksawerowie (dalej: Skarżony), dotyczących reklamy telewizyjnej

postanawia

zająć stanowisko skierowane do Skarżonego, w którym stwierdza, że rozpowszechnianie przedmiotowej reklamy powinno się odbywać po godzinie 21-szej.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. K/15/12/01-03.
Przedmiotem skarg była telewizyjna reklama środka farmaceutycznego wspomagającego potencję, dostępnego w sprzedaży bez recepty o nazwie Braveran.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze zarzuciła, że „reklama tabletek wspomagających erekcję nie nadaje się do emisji w ciągu dnia ponieważ jest często emitowana, a w tym czasie telewizję również oglądają dzieci. Na reklamie widoczna jest imitacja penisa i pokazane jest jak to on reaguje na tę tabletkę. Jest to oburzające że do tej pory nikt na to nie zareagował. Reklama moim zdaniem przekroczyła wszelkie granice dobrego smaku. Mam dwoje dzieci i widzę jak reagują na tą reklamę – są zażenowane! Mam nadzieję, że Państwo podzielą moje zdanie i więcej tej reklamy nie będziemy musieli oglądać.”.

Druga Skarżąca podniosła, iż „w przerwie meczu Polska-Portugalia, który ze względu na inaugurację Stadionu Narodowego oglądało mnóstwo dzieci i młodzieży, kilkakrotnie pokazano ocierającą się o pornografię reklamę leku na potencję. Nie pamiętam jego nazwy, ale zakładam, że łatwo ją ustalić. Uważam to za skandal i fatalny prognostyk na czas EURO 2012. Publiczna telewizja, na którą jako jedna z niewielu płacę abonament, powinna być pod Państwa szczególnym nadzorem. Rozumiem potrzebę zarobienia w najlepszym czasie antenowym, ale nie w ten sposób. Producenci piwa też pewnie dobrze i chętnie płacą. Mam nadzieję, że podzielicie Państwo moją opinię i spowodujecie, że mecze EURO 2012 będzie można bezpiecznie oglądać z dziećmi.”.

Kolejna Skarżąca zarzuciła, że „zgodnie z informacją uzyskaną z Biura Rzecznika Praw Dziecka, kieruję do Państwa skargę. Kategorycznie protestuję przeciwko emitowaniu w telewizji reklam suplementów diety wpływających na wzrost potencji w godzinach, w których dzieci mogą je oglądać, a szczególnie w blokach reklamowych przed/po/pomiędzy programami dziecięcymi. Dotyczy to wszystkich stacji telewizyjnych. Jednak mnie i mojego męża zbulwersował i rozzłościł konkretny przypadek. I szczególnie w tej sprawie prosimy o interwencję zarówno u producenta jak i w TVP. Miało to miejsce 12 lutego br. W bloku reklamowym po programie Ziarno w Programie 1 TVP wyemitowano reklamę leku Braveran – wspomagającego erekcję – która była ni mniej ni więcej jak poglądowym wykładem na temat… Czyżby ktoś zauważył już potrzebę kształcenia w tym zagadnieniu przedszkolaków i dzieci wczesnoszkolne??? Po takich incydentach coraz bardziej nie widzimy sensu płacenia abonamentu telewizyjnego, a nawet posiadania odbiornika telewizyjnego w domu. Nie jesteśmy odosobnieni w swoich odczuciach i wnioskach. Niektórzy nasi znajomi już podjęli takie decyzje. Z góry dziękuję za zainteresowanie się tym problemem, proszę o interwencję i przesłanie Państwa odpowiedzi także do wiadomości Rzecznika Praw Dziecka, nr sprawy: ZSS/441/119/2012/JZ”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi.”.

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający zgodził się z argumentacją Skarżących, iż przedmiotowa reklama nie powinna być rozpowszechniana bez ograniczeń godzinowych.

Zespół Orzekający uznał, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy jeśli jest emitowana przed godziną 21.00 i w trosce o małoletnich widzów, Zespół Orzekający zalecił, aby reklama była emitowana po godzinie 21-szej.

Zalecenie to dotyczy emisji reklamy we wszystkich kanałach telewizyjnych, w tym tematycznych.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust.1) lit e) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 25 listopada 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.