Uchwała Nr ZO 76/15 w sprawie reklamy firmy Polaris Hospitality Enterprises Sp. z o.o.