Uchwała Nr ZO 76/16 w sprawie reklamy firmy „MGD” – GMW Sp. z o.o. Sp. k.