Uchwała Nr ZO 76/17 w sprawie reklamy telewizyjnej Coca-Cola