Uchwała Nr ZO/76/19/32o w sprawie reklamy internetowej Cupsell.pl