Uchwała Nr ZO 77/10 w sprawie reklamy firmy Internetq Poland Sp. z o.o.