Uchwała Nr ZO 78/10 w sprawie reklamy firmy Chipita Poland Sp. z o.o.