Uchwała Nr ZO 78/11 w sprawie reklamy firmy Dolcan Plus S.A.