Uchwała Nr ZO 78/14 w sprawie reklamy firmy Perfetti Van Melle Polska Sp. z o. o.