Uchwała Nr ZO 79/10 w sprawie reklamy firmy Synoptis Pharma Sp. z o.o.