Uchwała Nr ZO 79/16 w sprawie reklamy Grupy Żywiec S.A.