Uchwała Nr ZO 79/17 w sprawie reklamy zewnętrznej Baru Perełka