Uchwała Nr ZO 79/18/34u w sprawie reklamy telewizyjnej PKP Intercity