Uchwała Nr ZO 80/16 w sprawie reklamy firmy Auto Spa