Uchwała Nr ZO 81/10 w sprawie reklamy firmy MARYWILSKA 44 Sp. z o.o.