Uchwała Nr ZO 81/13 w sprawie reklamy firmy BRE Bank S.A.