Uchwała Nr ZO 81/15 w sprawie reklamy firmy Discovery Polska Sp. z o.o.