Uchwała Nr ZO/81/19/50u w sprawie reklamy internetowej Orange Polska