Uchwała Nr ZO 82/16 w sprawie reklamy firmy HELION S.A.