Uchwała Nr ZO 83/14 w sprawie reklamy firmy Orange Polska SA