Uchwała Nr ZO 83/15 w sprawie reklamy firmy FoodCare Sp. z o.o.