Uchwała Nr ZO 84/11 w sprawie reklamy firmy POLKOMTEL S.A.