Uchwała Nr ZO 84/12 w sprawie reklamy firmy Delitissue sp. z o.o.