Uchwała Nr ZO 84/15 w sprawie reklamy firmy Henkel Polska Sp. z o.o.