Uchwała Nr ZO 84/18/39u w sprawie reklamy radiowej Opel „Promocje czarno na białym”