Uchwała Nr ZO 85/11 w sprawie reklamy firmy PPH VARIA Sp. z o.o.