Uchwała Nr ZO 85/12 w sprawie reklamy firmy Triumph International Polska Sp. z o.o.