Uchwała Nr ZO 85/15 w sprawie reklamy firmy WALMARK Sp. z o.o.