Uchwała Nr ZO 86/14 w sprawie reklamy firmy FLORENCE Renata Gabarkiewicz