Uchwała Nr ZO 86/16 w sprawie reklamy firmy Calz Polska Sp. z o.o.