Uchwała Nr ZO 86/17 w sprawie reklamy internetowej bron.pl